Jergo har signert avtale med Rosen Norway AS

Jergo har signert en ikke-eksklusiv avtale med Rosen Norway AS som gjelder for Sverige og Norge.

Vi ser et økende behov for at et selskap koordinerer det som skjer i forbindelse med overhaling av varmevekslere. Formålet med denne avtalen er at vi kan sammen med Rosen ta større ansvar og gjennomføre jobben mer effektivt, uttaler CEO Kjetil Hatlebrekke. Videre sier Kjetil at valget var enkelt med tanke på å velge Rosen som samarbeidspartner på NDT, da deres metoder, verktøy og personell reflekterer vår tilnærming til hvordan vi gjennomfører jobbene. Når inspeksjonen er ferdig, får kunden en foreløpig rapport hvor mulige defekter blir lokalisert og størrelsesbestemt. Dette gjør at vi effektivt kan komme i gang med vår del av jobben. Kunden og vi trenger ikke vente med å få dataene analysert et annet sted i verden.

Når det gjelder inspeksjon av rør i en rørvarmeveksler, så har Rosen i hovedsak to inspeksjonsmetoder – IRIS – Internal Rotary Inspection System, ett system basert på roterende ultralyd og virvelstrømsmåling (Eddy Current) for inspeksjon av både ferro- og paramagnetiske materialer.

Rosen benytter seg av toppmoderne inspeksjon, datainnsamling, analyse og rapportering. Utvikling av utstyr og metoder er basert på over 35 år med erfaring innen inspeksjon av varmevekslerrør, noe som gir kunden ett raskt og detaljert resultat gjennom online dataanalyse og rapportering. Så snart siste rør er inspisert vil en foreløpig rapport bli fremlagt, noe som gjør at videre arbeid med rørvarmeveksleren kan fortsette uten noen form for forsinkelser.

Vi i Jergo har spesialisert oss på overhaling av varmevekslere. Dette inkluderer per i dag følgende:

Kjetil Hatlebrekke, CEO i Jergo
  • Bolting
  • NDT
  • Plugging
  • Re-tubing
  • Sveising
  • Valsing
  • Bundlepull
  • Trykktesting
  • Maskinering

 

Kundene gir oss tilbakemelding på at det å velge korrekt metode, utstyr og personell er kritisk i forhold til effektiv gjennomføring. Vi har tatt konsekvensen av dette ved at vi nå kan levere større deler av en entreprise inkludert prosjektleder, som gjør at koordinasjon og gjennomføring går raskere. Det å få Rosen med på laget styrker vår satsing inn mot dette markedet.

Vårt mål er å ta alt som gjelder overhaling av varmevekslere inkludert vasking.

Del innlegget

Velg språk