Personvern

Les mer om hvordan vi beskytter personvernet ditt

Jergo AB bryr seg om personvernet ditt, og vi streber alltid etter å beskytte dine personlige opplysninger på best mulig måte og i samsvar med gjeldende lover og regler for databeskyttelse. Med disse retningslinjene for personvern ønsker vi å informere deg om hvordan dine personopplysninger behandles av Jergo. Disse retningslinjene gjelder all informasjon innhentet i forbindelse med din henvendelse, bestilling, Kjøp som du gjør på Jergo, ved bruk av vårt nettsted eller nyhetsbrevabonnement.

HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER

Jergo AB (556641-9551) er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Du kan kontakte vår personvernombud via e-post gdpr@jergo.no.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI

Jergo behandler personopplysninger som du har gitt oss, som vi samler inn via nettstedet vårt eller innhenter fra tredjeparter innenfor rammene av vårt forretningsnettverk. Når du gjør en forespørsel eller et kjøp hos oss, vil du gi oss informasjon, samt når du registrerer deg for nyhetsbrev. Det er også mulig at du kan oppgi informasjon til Jergo av andre grunner. Informasjonen du oppgir kan være navn, bilde, personnummer, adresseinformasjon, telefonnummer, e-post.

FOR HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE DATA

Vi behandler din kontaktinformasjon for å administrere henvendelser fra deg og eventuelle avtaler med deg og for å gi informasjon og service i forbindelse med slike henvendelser og avtaler.

LOVLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING OG OPPBEVARINGSPERIODE

Jergo behandler alltid personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lov. Vi behandler personopplysningene dine når det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, og når vi har en annen legitim og legitim interesse av å behandle personopplysningene dine. Hvis vi skulle behandle dine personopplysninger for noe formål som under gjeldende lov krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før du begynner slik behandling.

Informasjonen vi samler inn i henhold til ovenstående er slettet når formålene med behandlingen er fullført.

SIKKERHET FOR BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Jergo er forpliktet til å sikre et høyt sikkerhetsnivå for dine personopplysninger og har for dette formålet tatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, utlevering eller ødeleggelse.

RESTRIKSJONER PÅ UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Jergo kan benytte eksterne partnere til å utføre oppgaver på våre vegne, for eksempel å tilby IT-tjenester eller bistå med markedsføring, analyse eller statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan bety at våre partnere, både innenfor EU/EØS og utenfor EU/EØS, vil ha tilgang til dine personopplysninger. Selskaper som håndterer personopplysninger på våre vegne, kan alltid undertegne en avtale med oss for å sikre et høyt nivå av beskyttelse av dine personopplysninger også med våre partnere.

I forhold til partnere utenfor EU/EØS, spesielle sikkerhetstiltak, slik som signering avtaler som inkluderer standardiserte modellklausuler for dataoverføring vedtatt av Europakommisjonen og tilgjengelig på EU-kommisjonens Nettsted.

Jergo kan også avsløre personlig informasjon til en tredjepart, slik som politiet eller annen myndighet, i tilfelle av en kriminell etterforskning eller hvis vi ellers er pålagt å utlevere slike data i kraft av loven eller regjeringens avgjørelse.

Jergo vil ikke utlevere din personlige informasjon til noen annen grad enn det som er beskrevet i dette avsnittet.

DINE RETTIGHETER OG RETTEN TIL Å KLAGE

Du har rett til, i samsvar med gjeldende lov om personopplysninger, å be, når som helst, å få tilgang til personopplysninger behandlet om deg, å få unøyaktige personopplysninger korrigert, at Jergo skal opphøre behandling, og å slette dine personlige data; At behandlingen av dine personopplysninger er begrenset, til å utøve din rett til data portabilitet, til å trekke tilbake samtykke for visse behandling (der samtykke er innhentet) og å motsette seg behandling av personopplysninger. I dette tilfellet, vennligst kontakt Jergo gjennom kontaktinformasjonen til personen som er ansvarlig for personopplysningene.

Jergo AB

Magnus Runesson, innrømmet 2018-04-26

Klar til å jobbe med oss?

Vi vil gjerne høre hva du har for spennende prosjekter og hvordan vi kan hjelpe deg.

Velg språk