Rørkutting og fugning

Kutting av rør og fugebearbeiding av rørender.

Hvis du trenger å bytte ut komponenter i et rørsystem, eller hvis du trenger å bytte ut hele rørsystemet, er mobil bearbeiding med kutte- og fugemaskin en god metode, spesielt hvis rørene er tykkvegget. 

Våre maskiner av typen “Split Frame” kan åpnes og plasseres hvor som helst rundt røret.  

Dette er en kald arbeidsmetode som er både renere og mer stillegående enn en vinkelsliper. 

Du får også et skikkelig sveiseffg i en og samme operasjon som er i henhold til WPS, noe som er en stor fordel i dag med høyere og høyere krav til sveiseprosedyrer. 

Kutte- og fugemaskinen drives med elektrisk, trykkluft eller hydraulisk motor, noe som betyr at du kan velge optimale motorer for den aktuelle oppgaven. 

 

Rørkutting og fugebearbeiding er en av de vanligste jobbene vi utfører for kundene våre.

Under revisjonstansser og generelt vedlikeholdsarbeid på kjernekraftverk og raffinerier, utfører vi ofte kutting av rørsystemer som av en eller annen grunn må byttes ut. Det kan være at de er utslitte eller at systemene skal bygges om. 

Hver gang du kutter ut et rør og må bygge det opp igjen, må de eksisterende rørendene fuges før de sveises sammen med noe nytt, noen kaller dette for rørfasing. 

Rørfase eller rørfuge som vi vanligvis kaller det, utføres hovedsakelig med to typer maskiner, fugemaskin med innvendig oppspenning og fugemaskin med utvendig oppspenning (Split Frame). 

Du finner alltid en fugemaskin til ditt behov behov. 

Fugemaskin, rørfres, fasemaskin, kjært barn har mange navn, men de gjør den samme jobben.

Fuging av rør kan utføres på ma ge måter, og noen kjører for eksempel fremdeles manuelt med vinkelsliper. 

Metoden vi anbefaler er med fugemaskiner fra Protem, som har et stort utvalg av forskjellige typer maskiner for både kutting og fugebearbeiding. 

På bildet til høyre har vi først kuttet av et “trykklokk” og deretter fuget enden på røret. Både kutting  og fugebearbeiding utføres med samme maskin i samme oppspenning, og maskinen vi bruker her er en Protem TTNG av typen “Split Frame”. 

Når du jobber med slike maskinene, er det ikke nødvendig med arbeidstillatelse for varmt arbeid, da dette er klassifisert som kaldt arbeid. 

Vedlikeholdskostnadene kan reduseres, produksjonsforstyrrelser minimeres og produktiviteten økes gjennom riktig valg og bruk av kutte- og fugemaskiner.

Uthyrning av kap och fogberedningsmaskiner för alla dina behov.

Har du spørsmål eller trenger du hjelp?

Vi svarer på dine spørsmål så raskt som mulig. Hvis det er haster, er du velkommen til å ringe nummeret til høyre.

Anders Jonsson

Velg språk