Trykktesting

EST Group spesialiserer seg på utvikling og produksjon av utstyr for trykktesting av rør, tubing og trykktanker, samt plugging av varmevekslere, kjølere, boilere, kokere etc. Produktene fokuserer på god HMS, ergonomi og forenklet arbeid for utførende personell- som igjen fører til en mer effektiv hverdag.
Det mest kjente produktet, Pop-a-Plug , er industriens ledende teknologi for plugging av lekkasjer i varmeveklsere.

Velg språk